BÉTA-BR12 Bérszámfejtő program: Szocho kedvezmény a betegszabadság díja után ?!

A BÉTA-BR12 program a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezmény (szocho kedvezmény) alapjába jelenleg beszámítja a betegszabadságot. Ezentúl hogyan legyen? Vitassuk meg! A vitához használjuk ugyanezen a honlapon található fórumot.

Én a továbbra is beszámítás mellett teszem le a voksomat. Ha a
betegszabadság után fizetünk szocho adót, akkor a kedvezménynek is alapja.
A józan paraszti ész is ezt diktálja.

A 460 § (5) szerint a kedvezmény alapja a (bruttó) munkabér. Az útmutató
szerint ezt a számviteli törvényben foglaltak értelemszerű alkalmazásával
kell meghatározni. Ez esetben a betegszabadság díja nem számít bele a
munkabérbe, tehát a kedvezménybe sem.

A 2012.04.07-én megjelent módosítás után ugyanezen paragrafus (6a) bekezdése
szerint:
"teljes havi jövedelemre a (6) bekezdés szerint kiszámított összeget meg
kell szorozni a kifizetonél a munkavállalóval fennálló jogviszonyára
tekintettel keletkezo adott havi adóalap és a teljes havi jövedelem
hányadosával."

Tehát tört havi kedvezmény számításánál nem munkabért, hanem "adott havi
adóalapot" ír. Az adóalap nyílván a szocho adóalap, amibe beletartozik a
betegszabadság díja.

Kérdésem: Akkor most a kedvezményalapba beleszámít a betegszabadság díja
vagy nem? Netán telhes hónap esetén nem számít bele tört hónap esetén pedig
belszámít ?

Még egy érv. Az ominózus 460§ (5) "bruttó munkabért" tartalmazó mondat:
"A részkedvezmény alapja a kifizetővel munkaviszonyban álló természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér," AZ ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT kifejezés (ami a szochó adóra utal) alapján egyértelműen be kell számítani a betegszabadság díját, hiszen azt is figyelembe vesszük az adó megállapításánál. Ezek után nem is értem, hogy a munkabér fogalmát egy másik törvény alapján értelmezők ezt miért nem veszik észre? A szálkát látják, a gerendát nem.

A témával kapcsolatos egyéb információk:
A modosított tv. a jogtárban:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100156.TV
A magyar közlöny pénteki száma: http://www.magyarkozlony.hu/pdf/12506
Az NGM honlapján a 2012.04.10-én frissített útmutató:
http://www.kormany.hu/download/3/55/80000/%C3%9Atmutat%C3%B3%20elv%C3%A1...
Az NGM GYIK-je:
http://www.kormany.hu/hu/gyik/gyakran-ismetlodo-kerdesek-az-elvart-berem...

A BÉTA-BR12 program jelenleg beszámítja a betegszabadságot. Ezentúl hogyan
legyen? Vitassuk meg!
Én a továbbra is beszámítás mellett teszem le a voksomat. Ha a
betegszabadság után fizetünk szocho adót, akkor a kedvezménynek is alapja.
A józan paraszti ész is ezt diktálja.

Köszönettel:
Pogonyi László
Béta Software Bt. Eger
www.betasoft.hu