Fordított adózás egyes acélipari termékekre.

Elérhető a BÉTA-PM Profit Master Számlázó és készletkezelő program módosítása, ami segíti az acélipari termékek fordított áfás számlázását.

Az Áfa törvény 2015 január 1 től egyes acélipari termékekre is kiterjeszti a fordított adózást.
(Áfa tv. 142. § (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete)
http://www.nav.gov.hu/data/cms350340/Tajekoztato___Altalanos_tajekoztato...

Az érintett termékek 13 kategóriába vannak sorolva vámtarifaszám alapján. A 1565-ős ÁFA bevallásban e szerint a 13 kategória szerint vevőnként adatszolgáltatást ír elő napi összesítésben. A vásárolt/eladott mennyiséget kilogrammban és nettó értékben kell szerepeltetni, mind a vevőnek, mind az eladónak. A vámtarifaszám szerinti összesítésnek a számlán történő megjelenítése nincs előírva, de célszerű.

A fordított adózás alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike (tehát mind a termékértékesítő, mind a terméket beszerző) belföldön nyilvántartásba vett általános forgalmi adóalany legyen, és az érintett felek egyikének se legyen olyan (az Áfa tv-ben szabályozott) jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Gyakorlatilag a vevő adószám 9. számjegye 2,3,4,5 kell legyen. Továbbá nem lehet felfüggesztve az adószáma, amiről az adóhivatal honlapján lehet tájékozódni. A vevő adóalanyiságáról nyilatkozat is kérhető.

Az ártörzsbe célszerű az érintett termékek vámtarifaszámát rögzíteni. A programmódosítás után két új adatot kell kitölteni az árutörzsben az érintett árukhoz. Az egyik az 1-13 kategória sorszáma, a másik a mennyiségi egységre vetített súlya kilogrammban. A vevő adóalanyiságának megállapítását az ügyféltörzsben egy új adatban jelőlni kell. Az így jelölt ügyfelek az 1-13 kategóriába sorolt acélárú vásárlása esetén fordított csak áfás számlát kaphatnak. A be nem jelölt ügyfelek az acéláru esetén csak egyenes áfás számlát kaphatnak. Ezt a program ellenőrzi.

Csak az egész számla lehet fordított adós, fordított és egyenes adós tételek egy számlán belül nem lehetnek. Emiatt az acélárut külön kell számlázni. A korábbi fordított áfás számla lezárási lehetőség megmaradt, a szigorúbb kezelés csak az acélra vonatkozik.

A fordított áfás számla készítéséhez a számla lezárásakor (az F10 után) megjelenő ablakban a 'FÁFA' lehetőséget kell választani. Csak adószámmal rendelkező vevőnek enged a program fordított áfás számlát készíteni. A 'FÁFA'-s számla választása esetén a számlán megjelenik a "fordított adózás" felirat.

Az fordított áfás acéláruk esetén a számlán az egyéb adatoknál (fej és tétel között) a 13 kategória szerint összesített súly és érték adatok megjelennek. A fordított áfás acéláruk súlya megjelenik a számlatétel második sorában a VTSZ után. Figyelem, ez az egyenes adós számlán is megjelenik, csak az árutörzs 1-13 kategória megadásától függ.

A bejövő számlákon mivel egyenes és fordított adós tételek is szerepelnek, az árutörzsben csak 27%-os acéláruk vannak, így erre kell rávételezni. Az eltérő áfa miatt keletkező hibaüzenetet el kell fogadtatni.

Ha úgy döntünk, egy számlán belül egyenes és fordított adós tételek is szerepelhetnek, akkor a -1 áfa kulcsot kell használni. Az afa kulcs nevét meg lehet adni a beállítás rendszerváltozókban, pl "FAD". Ekkor az acéláruk áfa kulcsát -1 re kell állítani. A "fordított adózás" szöveget az egyéb adatokba be kell írni, a vevő adószámát meg kell adni. A vevőnél az acél ford.áfa jelet ki kell venni, és normál számlaként kell lezárni. Véleményünk szerint ezt a lehetőséget az ÁFA tv. 142. § (7) kizárja,mivel az egész számlára írja elő a adónélküliséget. 142. § (7) Az (1) bekezdés alkalmazása esetében a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel.

Béta Software Bt. Eger
www.betasoft.hu