Nemzeti Adókonzultáció 2017 - Letölthető előadások (forrás: nav.gov.hu)

A nemzeti adókonzultáció letölthető anyagai:
http://konferenciak.advalorem.hu/nemzeti-adokonzultacio-2017

A 2018 júliusától bevezetendő számlázó programok online adatszolgáltatásáról az utolsó link szól:
http://konferenciak.advalorem.hu/uploads/files/09.29.%20Ad%C3%B3%C3%BCgy...

A kérdések és válaszokból:

2018. július 1-jével a számla befogadó "a számlázó programból a NAV-hoz továbbított illetve nyomdai úton előállított számla esetén a webes felületre feltöltött számla adatok alapján – a számára kibocsátott számlák adatait lekérdezheti."

Kézzel kiállított számlák esetében, a számla kiállítását követően mennyi időn belül kell adatokat szolgáltatni? Ki és milyen csatornán szolgáltat adatot?
Válasz: Nyomtatvány felhasználásával történő számlázás (kézzel kiállított számlák) esetén a 100 ezer forintot elérő, vagy meghaladó, de az 500 ezer forintot el nem érő áthárított adó esetén legkésőbb a számla kibocsátást követő 5. naptári napon belül, az 500 ezer Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó áthárított adó esetén a számla kibocsátását követő naptári napon teljesítendő az adatszolgáltatás. A kötelezettséget a számla kibocsátására kötelezett adóalany az állami adó- és vámhatóság által erre a célra biztosított elektronikus felületén teljesíti.