Nyomtatvány a számlázó programok bejelentésére 2.

Megjelent az adóhivatal honlapján a számlázó programok bejelentésére szolgáló nyomtatvány tervezet 2. számú módosított változata és kitöltési útmutatója. Mi változott?

1. 2000 nél kisebb évszám is megadható a beszerzés időpontjának és a programhasználat kezdetének.
2. A kitöltési útmutató egyértelműen leírja, hogy mit kell érteni a programhasználat kezdetének: "azt az időpontot, amelytől kezdve az adóalany a jogszabály szerinti számlakibocsájtási kötelezettségét az adott számlázó program használatával teljesíti".

Nyomtatvány a számlázó program bejelentésére

Megjelent az adóhivatal honlapján a számlázó programok bejelentésére szolgáló nyomtatvány tervezete és kitöltési útmutatója:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/nyomtatvanytervezetek_2014/SZ...

A számlázó programokról rendelkező 24/1995(XI.22).PM rendelet helyett a 23/2014(VI.30)NGM rendelet lép érvénybe.

A számlázó programot használóknak ezen a nyomtatványon kell a programot bejelenteniük az adóhatóságnak legkésőbb november 15-ig.

Számlázó program bejelentése október1 -től

A számlázó programot használóknak november 15-ig be kell jelenteniük a programot az adóhatóságnak.

A használatból kivonást is jelenteni kell.

Az új rendelet alapján a fejlesztőnek már nem kell nyilatkozatot adni a számlázó programról.

Továbbra is rendelkezni kell a program dokumentációjával, de ezen túl a "funkciómódosítást leíró kiegészítéssel" is. Ezt elévülésig meg kell őrizni, de a megőrzés történhet elektronikusan is.

Az új rendelet nem ír elő semmiféle példány-sorszámozási kötelezettséget.

Mégsem módosul az áfa törvény július 1-től ? (forrás: ado.hu)

Egy országgyűllési képviselő javaslat szerint mégsem év közben fog módosulna az időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontjára vonatkozó szabály, hanem jővő év elejétől.
A cikk: http://ado.hu/rovatok/ado/megsem-juliusban-modosul-a-szamlazas

Arányos szolgálati idő számítása

Az Országos Nyugdíjfolyósító Intézet honlapjáról az arányos szolgálati idő
számítása:
http://www.onyf.hu/hu/47-%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9s/gyakori-k%C3%A9rd%C3%...

A honlapról letőlthető arányos szolgálati idő számító program:

Számlakibocsátás esetén a pénztárgépből is szabad nyugtát kibocsátani (forrás: www.nav.gov.hu)

Az április 1-én az adóhivatal honlapján megjelent majd eltűnt cikk fejleménye a 2014.04.09-én megjelent tájékoztatás. Ebben már "nem kifogásolják" az előző cikkben még szabálytalannak minősített gyakorlatot miszerint készpénzes számlával bizonylatolt értékesítést beütik a pénztárgépbe is.

Tájékoztató a számlával bizonylatolt ügylet adatainak pénztárgépben való rögzítéséről:
http://www.nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/tajekoz...

Számlakibocsátás esetén a pénztárgépből nem szabad nyugtát kibocsátani (forrás: www.nav.gov.hu)

Az adóhivatal honlapján április 1-én (nem tréfa!) megjelent egy hír a következő címmel: "számlakibocsátás esetén az online pénztárgépből nem szabad nyugtát kibocsátani".
A cím csak az online pénztárgépeket említi, de valójában a normál pénztárgépekre is vonatkozik és már hat éve érvényben lévő áfa törvény paragrafusaira hivatkozik. Ezen értelmezés szerint már hat éve nem volna szabad a pénztárgépbe beütni a készpénzes számlák végösszegét.
A link: http://www.nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/szamlak...

Rendelettel írta felül az NGM az áfatörvényt! Számlásoknak is jelenteniük kell (forrás: adozona.hu)

Aggályos jogi megoldáson alapul az az előírás, amely szerint azoknak a vállalkozásoknak is eleget kell tenniük előzetes bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségüknek, amelyek nyugtaadás helyett számlával bizonylatolják az ügyleteiket.
A cikk: http://adozona.hu/afa/Rendelettel_irta_felul_az_NGM_az_afatorveny_H5KPEB

NAV tájékoztató a pénztárgép használatra kötelezett adóalany számlakibocsátáshoz kapcsolódó bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségéről

Azt a tényt, hogy a pénztárgép használatra kötelezett adóalany bizonylatkibocsátási kötelezettségének számla kibocsátásával tesz eleget, köteles az állami adóhatóságnak az alábbi – nem jogvesztő – határidőig bejelenteni:

a tevékenységét már folytató adóalany 2014. január 23-t követő 15 napon belül, vagyis 2014. február 7-ig.

A bejelentést a PTGSZLAB adatlapon elektronikus úton kell megtenni, mely 2014. február 3-ától a NAV honlapjáról, illetve az alábbi linkre kattintva letölthető.

HETI adatszolgáltatás a számlákról?! (forrás:adonavigator.hu)

Aki pénztárgép használatára kötelezett, de inkább minden vevőjének számlát ad, minthogy online pénztárgépet vegyen, az sem ülhet a babérjain, mert itt a HETI adatszolgáltatási kötelezettsége.
A cikk: http://www.adonavigator.hu/blog/ha-nincs-online-penztargeped.html